เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 26 นาที
18 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ศูนย์อบรมงานขายและบริการ สยามคูโบต้า
Siam Kubota Leasing

Performance Coaching

โดย ศูนย์อบรมงานขายและบริการ สยามคูโบต้า
เข้าเรียนฟรี


ในปี 2020 หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีแผนในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรให้กับพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมขึ้นไป โดยได้มีการออกแบบหลักสูตรอบรมและกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละเดือน แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนามาเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านทาง E-learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


1.1 WFH ทำงานที่บ้านอย่างไรให้งานเดิน 7.26 นาที  
1.2 การสื่อสารเสมือนจริง Virtual Communication 4.40 นาที  
1.3 การสื่อสารของผู้นำในภาวะวิกฤต 5.34 นาที  
3.1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 1 6.04 นาที  
3.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 14.55 นาที  
3.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3 19.27 นาที  
4.1 1.ระบบส่งเสริมทีมงานเป็นเลิศ - System for High Performance Team 5.26 นาที  
5.1 ทำอย่างไรทีมไม่เวิร์ค 4.12 นาที  
6.1 Agile Team 6.55 นาที  
7.1 Feedback ให้อย่างไรให้คนรับ 15.03 นาที  
8.1 หกคำถามทรงพลังของผู้นำ Powerful Questions 6.46 นาที  
9.1 เคล็ดลับการมอบหมายงานตอนที่หนึ่ง - Delegation1 - MCL Project AC20 4.48 นาที  
9.2 เคล็ดลับการมอบหมายงานตอนที่สอง - Delegation2 - MCL Project AC20 5.18 นาที  
10.1 เทคนิคการตั้งเป้าหมายตอนที่หนึ่ง Goal Setting1- MCL Project AC20 3.39 นาที  
10.2 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย Goal Setting 2 MCL Project AC20 4.45 นาที  
11.1 จัดการกับคนคุยยาก MCL Project AC20 8.49 นาที  
12.1 Role play performance dialogue 18.04 นาที  
11. เคล็ดลับการมอบหมายงานตอนที่หนึ่ง - Delegation1 - MCL Project AC20.pdf
12. เคล็ดลับการมอบหมายงานตอนที่สอง - Delegation2 - MCL Project AC20.pdf
13. เทคนิคการตั้งเป้าหมายตอนที่หนึ่ง - Goal Setting 1 MCL Project AC20.pdf
14 - เทคนิคการตั้งเป้าหมายตอนที่สอง Goal Setting 2 MCL Project AC20.pdf
15. จัดการกับคนคุยยาก MCL Project AC20.pdf
8.ระบบส่งเสริมทีมงานเป็นเลิศ System for High Performance Team- MCL Project AC20.pdf
9.Agile Team.pdf
10.ทำอย่างไรทีมไม่เวิร์ค - Teamwork.pdf
5.Performance Management 1.pdf
6.Performance Management 2.pdf
7.Performance Management 3.pdf
1. WFH ทำงานที่บ้านอย่างไรให้งานเดิน.pdf
2.การสื่อสารเสมือนจริง - Virtual Communication.pdf
3.การสื่อสารของผู้นำในภาวะวิกฤติ.pdf
4.Coaching ตอนที่หนึ่ง.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เป็นหลักสูตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะ
    กัญ*********ุ้ง 7 ต.ค. 2564

  • เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ เข้าใจง่าย
    อาร*******สหะ 5 ต.ค. 2564