เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 13 ชั่วโมง 5 นาที
115 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย เซต

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,380 บาท


  สมัครเรียน

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย เซต
พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. สรุปเนื้อหาทฤษฎีและสูตรลัด
 • พื้นฐาน
  • นิยาม
  • สมาชิก
  • การเท่ากัน
  • เซตที่ต้องรู้
  • การเขียนเซต
   • เงื่อนไข
   • แจกแจง
  • ประเภท
   • จำกัด
   • อนันต์
 • Operation
  • ทั่วไป
   • Internet
   • Union
   • Difference
  • สมบัติ
   • กระทำตัวเอง
   • กระทำกับ {}
   • กระทำกับ U
   • กระทำกับ Complement
   • A กับ B
   • De’morgan
   • สลับที่ เปลี่ยนกลุ่ม, เปิดวงเล็บ
   • ไม่ตัดออก
   • กฎการลบ
 • สูตรพิเศษ
  • เหมือน / ไม่เหมือน
  • กระจายเกย์คิง
 • Subset
  • แนวคิด
  • จำนวนสมาชิก
  • เทคนิคดูไว
  • ข้อสรุปสำคัญ
  • Subset vs การเลือก
 • Power Set
  • แนวคิด
  •  Power Set ซ้อน
  •  Power Set สัมพันธ์
  • เทคนิค Subset+Power Set
 • สูตรสมาชิก
  • 2 Sets
   • ทั่วไป
   • นอก - ใน - ชอบ
  • 3 Sets
   • ทั่วไป
   • นอก - ใน - ชอบ
 • Venn - Euler
  • เทคนิคแผนภาพ
  •  Keyword
  •  2 Sets
   • เกี่ยว
    • ตัวเลข
    • เปอร์เซ็นต์
    • สูตรสมาชิก
   • ไม่เกี่ยว
   • เกี่ยวแยกส่วน
  •  3 Sets
   • ง่าย
    • ทั่วไป
    • อย่างน้อย 1
   • ยาก (Jigsaw)
    • ทั่วไป
    • อย่างน้อย
   • สรุปเนื้อหาทฤษฎีและสูตรลัด
2. เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังใน กทม. 3. เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 4.06 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 13.22 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 14.15 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 16.23 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 5.43 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 21.32 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 10.33 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 4.37 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 7.38 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 4.37 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 7.18 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 9.43 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 13.36 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 5.01 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 5.55 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 4.20 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 11.01 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 19.45 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 10.08 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 10.03 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 4.21 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 7.39 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 4.15 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 4.06 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 4.44 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 6.41 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 3.51 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 3.48 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 16.07 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 4.53 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 4.54 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 14.57 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 18.57 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 3.23 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 11.16 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 3.42 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 9.49 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 5.18 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 2.48 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 3.08 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 1.29 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 1.45 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 9.52 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 8.19 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 6.07 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 15.50 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 4.22 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 4.56 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 1.18 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 4.18 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 4.57 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 52 4.55 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 53 1.32 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 54 4.42 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 55 8.08 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 56 2.48 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 57 6.35 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 58 3.44 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 59 5.05 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 60 3.16 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 61 4.15 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 62 3.55 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 63 10.46 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 64 1.33 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 65 3.48 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 5.04 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 12.26 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 2.22 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 3.06 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 5.59 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 7.14 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 14.35 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 4.09 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 3.46 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 13.39 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 6.59 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 12 5.27 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 13 1.32 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 14 2.02 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 15 1.52 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 16 1.49 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 17 3.53 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 18 4.23 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 19 6.31 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 20 9.59 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 21 4.15 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 22 11.46 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 23 11.05 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 24 28.11 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 25 4.49 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 5.14 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 10.56 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 12.40 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 4.48 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 5.58 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 2.30 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 2.13 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 3.02 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 2.38 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 2.18 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 5.21 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 1.54 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 4.18 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 4.43 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 5.47 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 1.46 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 10.29 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 5.21 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 3.06 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 6.50 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 7.21 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 7.06 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 7.04 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 11.23 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 7.29 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ