เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 4 ชั่วโมง 55 นาที
62 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.1 ห.ร.ม., ค.ร.น. พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด ห.ร.ม. ค.ร.น. พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 720 บาท เท่านั้น!

900 บาท
  สมัครเรียน

เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง ห.ร.ม., ค.ร.น. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่ต้องการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 0:52  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 4:13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 7:08  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 2:04  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 1:41  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 2:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 1:05  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 2:28  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 14:47  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 3:32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 1:53  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 7:07  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 3:37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 1:29  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 4:01  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 2:45  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 4:21  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 2:19  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 1:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 1:55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 21 5:09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 22 3:03  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 23 7:13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 24 5:33  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 25 3:18  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 26 4:38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 27 3:51  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 28 2:38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 29 3:59  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 30 4:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 31 4:55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 32 3:32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 33 1:27  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 34 1:34  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 35 1:36  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 36 11:56  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 37 4:09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 38 3:39  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 39 8:26  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 40 7:37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 41 2:16  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 42 3:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 11:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 13:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 3:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 4:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 11:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 14:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 5:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 6:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 6:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 3:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 4:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 3:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 3:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 7:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 4:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 2:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 6:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 5:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 6:42  
หรม และ ครน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ